Natężenie oświetlenia PN

Magicnesca

Temat: pomiary natężenia światła
Proponuję czytać nasz Atest. Kilka miesięcy temu pisano o " pomiarach natężenia oświetlenia". Natężenie oświetlenia nie jest czynnikiem szkodliwym tylko uciążliwym, a w związku z tym nie jest wymagane upoważnienie PIS do wykonywania takich pomiarów. Pomiary takie może wykonać osoba która umie to zrobić , zrobi to zgodnie z wymogiem określonym w PN ( choć nie jest obowiązkowego stosowania ) Posiada miernik...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=174Temat: pomiary natężenia światła
Pomiary takie może wykonać osoba która umie to zrobić , zrobi to zgodnie z wymogiem określonym w PN ( choć nie jest obowiązkowego stosowania ) Posiada miernik ( wycechowany ) , sporządzi z tych pomiarów protokół. Masz całkowitą, ale niestety teoretyczną rację. W ubiegłym roku dokonywałem w kilkudziesięciu naszych obiektach pomiarów natężenia oświetlenia. Mimo że posiadałem prawidłowy i legalizowany miernik, przeszedłem szkolenie w zakresie metodyki wykonywania pomiarów zgodnie z PN, WIS w jednym z województw zakwestionował te pomiary argumentując to tym idiotyzmem z 26.06.01r które nazywało sie wykładnią GIS w sprawie pomiarów oświetlenia (patrz Atest 5/2003r). I nie pomogły argumenty typu że nat. oświetl. nie jest czynnikiem szkodliwym. że PN nie jest wprowadzona do obowiązkowego stosowania, nie pomogła litania innych argumentów i stosy korespondencji........
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=174


Temat: Oswietlenie na stanowisku
Witam szanowne grono. Mam pytanie. Jakie powinno być oświetlenie stanowiskowe (natężenie światła) przy pracy ze szlifierką, wiertarką stołową??? Jakie przepisy to regulują??? PN-83/83E-04040.03 i PN-EN12464-1:2004 Nie jestem pewien ale prawdopodobnie 500...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=5230


Temat: Czy zaświad. E uprawnia do pomiarów natężenia ośw.w pomieszc
A mam pytanie. Z czego wynika obowiązek wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia, jeżeli PN nie są do obowiązkowego stosowania jeżeli nie stanowi o tym przepis. W sumie wiem że trzeba, ale zacząłem...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=788


Temat: natężenie światła w pomieszczeniach
Witam. Natężenie oświetlenia reguluje norma PN-EN 12464. Samo pojęcie warsztat - nie wystarcza. Wymagane natężenie jest zależne od charakteru pracy. Inne w warsztacie szlifierza diamentów, a inne w warsztacie montażu zasuw...
Źródło: elektroda.pl/rtvforum/topic1421505.html


Temat: Modernizacja oświetlenia w poszczególnych gminach
Z kolejnej części kraju lampy rtęciowe znikają bezpowrotnie: ‟Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Końskie.” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji systemu oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Końskie. ... montaż nowych opraw i źródeł światła oraz niezbędnego osprzętu zgodnie z projektem modernizacji oświetlenia e) wykonanie pomiarów luminancji i natężenia oświetlenia sprawdzających zgodność wykonania z wymaganymi parametrami projektu. (Pomiary należy wykonać zgodnie z siatką obliczeniową zastosowaną w projekcie, na sześciu wskazanych przez Zamawiającego odcinkach dróg. Pomiary należy wykonać w obecności przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru) zgodnie z PN-EN 13201). Zamawiający żąda udzielenia min....
Źródło: lighting-gallery.pl/viewtopic.php?t=235


Temat: Optymalne odleglosci miedzy latarniami.
profesjonalnych programów np.Dialux,gdzie można sobie wszystko bez problemu automatycznie wyliczyć i dobrać tak aby oświetlenie spełniało normy obecnie obowiazujące dla danej klasy oswietleniowej ,program ten zawiera także pełną bazę opraw oświetleniowych...
Źródło: lighting-gallery.pl/viewtopic.php?t=2707


Temat: Badanie natężenia oświetlenia ulicznego
Witam. Jak wiadomo nie tylko w pomieszczeniach wewnętrznych przeprowadza się pomiary natężenia oświetlenia ale również na drogach. W programie widoczny jest brak możliwości dokonania protokołu z pomiaru natężenia dróg ( to jeszcze od biedy można sobie jakoś zorganizować) i przede wszystkim LUMINANCJI dróg:) Jak wiadomo w nowej normie PN-EN 13201-2 podane są wartości minimalne luminancji dla danej klasy drogi i takie też...
Źródło: proton.ise.pl/forum/viewtopic.php?t=109


Temat: Wersja 3.91
Przy wydruku protokołu z pomiarów badania natężenia oświetlenia (OSW) w każdym wierszu opisowymw kolumnie E, w której wprowadzane są dane z pomiarów pojawia się tekst Eśr = 0. W tym miejscu ... oświetlenia dostosowując go do wymagań normy PN-EN 12464-1. Oprócz rozszerzeń zostanie rónież dodana możliwość dodawania linii "czysto opisowych".
Źródło: proton.ise.pl/forum/viewtopic.php?t=87


Temat: Pomiary
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz.U. Nr 217, poz. 1833 - na dzień dzisiejszy obowiązuje rozp. o tym samym tytule z 1998) dlatego też podmiot wykonujący pomiary natężenia oświetlenia dziennego czy elektrycznego nie musi spełniać warunków o których mowa w rozporządzeniu, które podał Marian (Również pozdrawiam). WW. rozporządzenia nie stanowia podstaw prawnych do przeprowadzania badań-pomiarów parametrów oświetlenia. PIS "przegrał" sprawy w NSA w tym zakresie. Sa inne rozporzadzenia które określają ile luxów musi być na stanowiskach pracy, ale o kwalifikacjach - wolna amerykanka. Można wnikać w PN która dokonuje podziału na czynniki fiz,chem, biol, psychofiz ( bo tam wymienione jest oświetlenie) ale jak wykonasz pomiary zgodnie z PN to PIS nie ma szans. Co do hałasu itd. to Marian podał podstawy...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=40


Temat: Zanieczyszczenie światłem Walczymy???
artykule ani słowa o prawidłowych oprawach. I tu byłaby odpowiedź skąd brać energię na doświetlenie pasa ruchu drogowego. Swoją drogą ciekawe, czego uczą się o prawidłowym oświetleniu studenci wspomnianego Zakładu Techniki Świetlnej PW, przyszli inżynierowie oświetlenia? Sądząc po galerii projektów chyba uczą się generowania LP: http://www.ee.pw.edu...wa/projekty.htm Pod linkiem poniżej jest opis procedury projektowania oświetlenia ulic z wykazem Polskich Norm regulujących przepisy oświetleniowe: http://www.fachowyel...leniu-ulic.html PS. Istnieje jeszcze coś takiego, jak Polski Komitet Oświetleniowy, który między innymi zajmuje się "ekologią oświetlenia": http://www.ee.pw.edu.pl/CIEPoland/ i jest oddziałem International Commission on Illumination http://cie.co.at/ Z pobieżnych oględzin wynika, że...
Źródło: forum.astropolis.pl/index.php?showtopic=31034


Temat: Wykonanie zasilania awaryjnego OSP
Oświetlenie awaryjne: oświetlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania urządzeń do oświetlenia podstawowego. Oświetlenie ewakuacyjne: Część oświetlenia awaryjnego zapewniająca bezpieczne opuszczenie zagrożonego miejsca lub umożliwiająca uprzednie podjęcie próby zakończenia potencjalnie niebezpiecznego procesu. Urządzenia oświetlenia awaryjnego powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz informację producenta o czasie pracy urządzenia. Proponowane oprawy z modułem awaryjnym nie spełniają wymagań oświetlenia awaryjnego (jedynie ewakuacyjne), gdyż zasilone ... a więc w większości przypadków niepotrzebnie, a gdy zajdzie potrzeba awaryjnego oświetlenia, wtedy może okazać się, że baterie już są rozładowane. Pomijam fakt częstej wymiany akumulatorów modułu. Powinno to być zasilone ... fazowy, zasilający oprawy oświetlenia awaryjnego, lub te obwody oświetleniowe, które są niezbędne... O zapewnieniu wysokiej niezawodności awaryjnego oświetlenia awaryjnego mówi wyraźnie norma PN-EN 50172 „Systemy oświetlenia awaryjnego” -Oprawy oświetlenie awaryjnego powinny ... wyliczenia...(także natężenia oświetlenia). Wg mnie, prościej jest wykonać oświetlenie ewakuacyjne (tylko), niż awaryjne... adamjur1 napisał: Zakładałem wiele lamp z modułami awaryjnymi ( często sam je w lampach montowałem) To już jest...
Źródło: elektroda.pl/rtvforum/topic1418545.html


Temat: Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów!
brak oświetlenia awaryjnego Stan tunelu po remoncie Nawierzchnia betonowa, niepalna, pozwalająca na jazdę z prędkością 60 km/h, w bardzo dobrym stanie technicznym, umożliwiająca ewakuację ludzi w przypadku awarii, Okablowanie w izolacji niepalnej, ułożone w osłonach betonowych, Nowy wodociąg z zaworami przystosowanymi do natychmiastowego użycia w przypadku pożaru, Strop i jego elementy stalowe zabezpieczone betonową masą ognioochronną, Oświetlenie o wystarczającym natężeniu, w tym także ewakuacyjne oświetlenie awaryjne Uwagi Komendy Miejskiej Straży Pożarnej dotyczą: Braku drzwi przeciwpożarowych pomiędzy częścią dalekobieżną i podmiejską tunelu, Braku zautomatyzowanej instalacji megafonowej, Braku urządzeń wentylacji nadciśnieniowej Instalacja wentylacyjna i megafonowa...
Źródło: zyrardow24h.pl/index.php?showtopic=787


Temat: [Warszawa] Oświetlenie stołecznych ulic
racjonalnego oświetlenia dróg i ulic. Norma każe rozpatrywać ulice jako zbiór elementów różniących się, co do intensywności i sposobu oświetlenia takich jak: nawierzchnie jezdni, chodniki, ścieżki rowerowe, rejony parkowania przyjezdniowe, strefy konfliktowe (skrzyżowania potoków różnych użytkowników drogi np. przejścia dla pieszych, ronda, skrzyżowania ulic itp.). Ta filozofia normy umożliwia znaczne zmniejszenie zużycia energii wobec możliwości słabszego oświetlenia tych elementów drogi, których użytkownikami są wolno poruszający się użytkownicy. Norma wskazuje na możliwość oszczędności energii w wyniku ściemniania oświetlenia w tej części nocy, w której ruch jest skrajnie niewielki – pod warunkiem spełnienia przed i po ściemnieniu wymagań normy dla właściwych klas oświetleniowych. Norma określa graniczne dolne poziomy intensywności oświetlenia (natężenie oświetlenia, luminancji). Poziomy te określone są z uwzględnieniem uzasadnionych potrzeb użytkownika w zakresie dobrego i ... konserwacji oświetlenia podający optymalna wartość współczynnika utrzymania (współczynnika zapasu) oraz program konserwacji. Ograniczenie wartości współczynnika zapasu jest równoznaczne z ograniczeniem zużycia energii w znacznej części okresu międzykonserwacyjnego. W pierwszej części wymiany oświetlenia wg tej normy prace zrealizowano na ulicach: Solec, Wybrzeże Gdańskie, Belwederska, J.Gagarina i Aleje Ujazdowskie. Pozostaje wymiana oświetlenia ul. Wybrzeże Gdyńskie (Wisłostrada), w trakcie jest na Czerniakowskiej a szykuje się...
Źródło: lighting-gallery.pl/viewtopic.php?t=398


Temat: Cabomba caroliniana (Kabomba karolińska)
Cabomba caroliniana (Kabomba karolińska) Rodzina Cabombaceae Występowanie Ameryka Pn. Wysokość 30-80 cm Szerokość 5-8 cm Wymagania świetlne bardzo wysokie Temperatura 18-26oC Twardość wody średnia-twarda pH wody obojętna-zasadowa Uprawa średnio trudna Cabomba ... pęd dociera do powierzchni lub w trakcie kwitnienia, wytwarzane są również liście pływające. Oprócz bardzo silnego oświetlenia, Cabomba caroliniana, nie ma specjalnych wymagań. Jeżeli masz problemy z doborem odpowiedniego oświetlenia, spróbuj ... to: woda ze stosunkowo niewielką ilością rozpuszczonych soli, silne oświetlenie (najlepiej słoneczne!), temperatura 20-30°C i pH poniżej 7. Warunki te mogą być trudne do osiągnięcia w akwarium domowym, gdyż do długotrwałej ... przez filtr lub przewietrzacz. Należy je więc sadzić w absolutnie spokojnych i doskonale oświetlonych miejscach akwarium. Zadomowione w akwariach kabomby znoszą też obniżenie natężenia oświetlenia w okresie zimowym, ale tylko wtedy,...
Źródło: sma.org.pl/viewtopic.php?t=461


Temat: Przetargi na dostawy autobusów dla MPK - Kraków
... rejestratora cyfrowego. 11.1 Autobus ma posiadać duże, widoczne, estetyczne, kontrastowe (posiadające układ ciągłej regulacji natężenia świecenia w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego) oznakowanie liniowe (tablice elektroniczne LED kolor ‟bursztynowy” o wysokości co...
Źródło: forum.infobus.pl/viewtopic.php?t=91


Temat: Przetargi na dostawy autobusów dla MPK - Kraków
... ciągłej regulacji natężenia świecenia w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego) oznakowanie liniowe (tablice elektroniczne LED kolor ‟bursztynowy” o wysokości co najmniej 16 punktów, pamięć co najmniej 500 rekordów ): - przód –o długości...
Źródło: forum.infobus.pl/viewtopic.php?t=91


Temat: [Nowa Ruda] Inwestycje sportowe
w hali sportowej w Nowej Rudzie – etap I Równolegle trwają prace związane z modernizacją oświetlenia w hali sportowej w Nowej Rudzie. Gmina Miejska Nowa Ruda w dniu 12. 09.2 007 r. wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. “Modernizacja oświetlenia sali sportowej w hali sportowej w Nowej Rudzie – etap 1”. Przedmiotem zamówienia była częściowa wymiana opraw oświetlenia ogólnego ... W efekcie prac budowlanych zostaną zamontowane nowe oprawy oświetleniowe wraz z zasilaniem i sterowaniem. Włodarze naszego miasta liczą, że modernizacja oświetlenia sali sportowej, w hali sportowej przyczyni się do osiągnięcie szybkich i efektywnych oszczędności zużycia energii elektrycznej i ograniczania emisji zanieczyszczeń. Ponadto wymiana opraw oświetleniowych pozwoli na organizację większej ilości zawodów sportowych, dla których wymagane jest większe natężenie oświetlenia. http://www.um.nowaruda.pl/index.php?opt ... 6&Itemid=2...
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=1664