Nazewnictwo aldehydow i ketonow

Magicnesca

Temat: zadania z chemii (aldehydy)
Nie wierze... ale niech będzie: Nazewnictwo wg IUPAC (wersja moja, na twoje potrzeby) 1. Związki nierozgałęzione są nazywane zgodnie z liczbą atomów węgla (np. 5 - pentan, pentyn, pentanol) 2. Związki ... dom łańcucha przyłączone są dwa identyczne podstawniki to stosujemy odpowiednie przedrostki - di, tri, tetra... 5. Podstawniki wymieniamy w kolejności alfabetycznej. 6. Oczywiście każda grupa związków ma swoja końcówkę - aldehydy mają -al. 7. Jeśli jet wiązanie podwójne, potrójne to podajemy gdzie. Dla przykładu: 2-metylo-3-pentanon Końcówka -on mówi nam, że to keton. 3 mówi nam, ze pomiędzy 3 i 4 atomem węgla...
Źródło: forum.idg.pl/index.php?showtopic=145034Temat: Nazewnictwo!
" />Proszę o pomoc w rozpoznaniu poniższych związków!czy są to:alkany,alkiny,alkeny,alkohole,aldehydy,areny(węglowodory aromatyczne),ketony,fenole,kwasy karboksylowe! np A-alkan B-alken Oto związki: A)4metylo2,2dimetyloheksan B)4,5dimetylohept-2-en C)kwas 2,2-dimetylobutanowy D)Cykloheksanol E)bromo-metylo-cyklo-heksan F)2-nitrobenzanol H)propanon I)prop-2-en-1ol J)but-3-en-1al K)bromobut-2-yn L) cykloheksanokarboaldehyd M)...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=34447